I september 1962 startede vi med salg og reparation af Citroën 2CV. Kunderne var primært studerende på Universitetet og Handelshøjskolen.

Firmaet hed dengang Ryhaven 11 og lå i Hasle ved Århus. Reparationer blev udført hos vore faste underleverandører.

I 1982 flyttede vi på "Steensgaard" udenfor Skanderborg. Her ansatte vi vore egne professionelle 2CV-mekanikere.

I dag er der tre medarbejdere ansat med 2CV-specialisten Steen Clausen som værkfører.